PHÂN THUỐC VIỆT NAM

Chia Sẻ Tận Tâm Kiến Thức Nông Nghiệp

CƠI ĐỌT LẦN ĐẦU Ở SẦU RIÊNG CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU GÌ ?

Xin cảm ơn!

CƠI ĐỌT LẦN ĐẦU Ở SẦU RIÊNG CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU GÌ ?

CƠI ĐỌT SẦU RIÊNG LÀ GÌ

Cơi đọt sầu riêng sẽ được tính từ lúc đọt vừa nhú đến khi lá già và chuẩn bị cơi mới.

Đầu tiên, bà con cần quan sát khoảng cách giữa đọt già và đọt non để kiểm tra xem có cách xa quá không. Điều này giúp xác định độ già và đồng loạt của đọt.

Sau đó, kích thích sự phát triển của cơi đọt sầu tiếp theo. Nếu thấy các cơi đọt chưa phát triển đồng đều, điều chỉnh lá lụa già để tăng tốc quá trình phát triển, đồng thời sử dụng phân MKP để chặn cơi đọt già và làm cho quá trình làm giá lá non diễn ra nhanh hơn.

Điều này cũng giúp làm chậm lại quá trình phát triển của cơi già, đảm bảo cơi già và cơi non phát triển đều hơn.

ĐỂ CHĂM SÓC 1 CƠI ĐỌT CẦN TRẢI QUA 3 GIAI ĐOẠN

CƠI ĐỌT LẦN ĐẦU ĐỂ TẠO NÊN BỘ LÁ XANH TỐT BÀ CON CẦN:

  • B1: Bắt đầu kích cơi 1, chủ vườn phun cặp 33-11-11 của ngân gia nhập+ bung chồi hitoco
  • B2: Ở dưới GỐC thì bỏ phân hữu cơ bao màu hồng ở đại lý+ humic sinh lợi của ngân gia nhật
  • B3: Khi cơi 1 bật chồi thì chủ vườn phun hổ gầm 250 + ats neo + Chitosan nhật để bảo vệ cơi đọt và dưỡng cơi

 

Ngoài ra, đối với các vườn sầu riêng có tán lớn, người trồng cần tiến hành rửa cây, loại bỏ rong rêu và tiến hành sát khuẩn. Điều này giúp hạn chế nấm bệnh cho cây khi cây ra hoa và đậu trái, 7 ngày sau khi cơi lần 1 bà con cần

  • Phun tiếp sâu rầy rệp+ sạch bệnh agri
  • Ở dưới gốc thì tưới trichoderma hitoco+ nấm gốc asia