PHÂN THUỐC VIỆT NAM

Chia Sẻ Tận Tâm Kiến Thức Nông Nghiệp

ALFAMIL 35WP- ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT

ALFAMIL 35WP- ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT

ALFAMIL 35WP- ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT

Xin cảm ơn!

than-thu

  • Triệu chứng bệnh

+ Vết bệnh lúc đầu là một đốm nhỏ hơi lõm, trên bề mặt vỏ quả. Vết bệnh, thường có hình bầu dục hoặc hình thoi, mầu nâu đen hoặc màu vàng trắng bẩn, kích thước vết bệnh có thể trên dưới 1cm tuỳ thuộc vào giống ớt

+ Bệnh thán thư làm thối chồi non, chết cây con vườn ươm, đặt biệt làm thối quả, cây bệnh ít quả, kém năng suất và giá trị kinh tế, xuất khẩu. Đặc biệt bệnh thán thư hại ớt cả trong thời kỳ bảo quản sau thu hoạch làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng hạt giống.

  • Tác nhân gây bệnh

Về điều kiện sinh thái của nấm gây bệnh, chúng đều sinh trưởng phát triển thích hợp ở nhiệt độ 28 – 30C và ẩm độ cao. Đặc biệt bào tử nấm thán thư có sức sống cao, có khả năng chịu đựng khô hạn, dễ dàng phát tán nhờ gió và côn trùng. Tàn dư cây ớt bị nhiễm bệnh và hạt giống cũng là những con đường truyền lan bệnh chủ yếu trong tự nhiên.

  • Biện pháp phòng trị

+ Xử lý hạt giống bằng KMnO4 (0,1%) trong 1 giờ hoặc xử lý nước nóng 52oC trong 2 giờ.

+ Gieo trồng ớt ở mật độ thích hợp.

+ Nấm tồn tại trong tàn dư thực vật, thu hái các trái bệnh đem thu huỷ.

+ Luân canh, không trồng cây họ cà ớt trong vòng 2 – 3 năm.

+ Chọn giống kháng bệnh, tăng cường bón thêm phân chuồng hoai mục cho ruộng ớt.

+ Tránh trồng ớt trong mùa mưa. Nếu ớt gặp mùa mưa, xem cách chăm sóc và phòng trừ bệnh thán thư trên ớt trong mùa mưa.

+ Bón cân đối NPK, đặc biệt để bổ sung đầy đủ nguyên tố vi lượng cho cây ớt

+ Để phòng trừ nấm gây bệnh thán thư ớt, cần sử dụng kịp thời một số thuốc trừ bệnh chủ yếu sau: Thuốc ALFAMIL 35WP (http://phanthuocvietnam.com/alfamil-35wp-thuoc-dac-tri-nam-benh-tren-cay-trong/)

ALFAMIL 35WP- ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT
ALFAMIL 35WP- ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT